Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením

V materskej škole sa nachádza jedna trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - zrakovým postihnutím. V špeciálnej triede sú zaradené deti s ťažším stupňom zrakovej poruchy- amblyopiou a strabizmom. Deti s touto zrakovou poruchou nevyužívajú pri zrakovom vnímaní obe oči súčasne, čiže nevyužívajú binokulárne videnie.
 
Najčastejšie sa vyskytujú tieto poruchy binokulárneho videnia: 
  • Amblyopia - tupozrakosť - znížená zraková ostrosť a využívanie len jedného oka,
  • Strabizmus - škúlenie nevyužívaného oka, konvergentné - dovnútra, divergentné - von.
Poruchy binokulárneho videnia bývajú často spojené aj s myopiou- krátkozrakosť a hypermetropiou- ďalekozrakosť. Možno ich korigovať ortoptickou a pleoptickou intervenciou, ktorú vykonávajú učiteľky a zdravotná sestra - ortoptistka.
 
V špeciálnej ortoptickej triede pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu našej MŠ, pričom každé dieťa má vypracovaný aj individuálny vzdelávací program podľa jeho individuálnych schopností, zručností a vedomostí. Korekcie po konzultácii s oftalmológom vyžadujú len niektoré čiastkové ciele z oblasti pohybových a relaxačných cvičení- prudké zoskoky, rýchly beh a cvičenie na niektorých druhoch náradia- napr.: kladine.
 
Detská zdravotná sestra - ortoptistka denne vykonáva s deťmi ortoptické cvičenia na prístrojoch- CAM stimulátor, cheiroskop- na odtlmenie tupozrakého oka, troposkop- na nácvik binokulárneho videnia, svalový trenažér- na nácvik pohyblivosti oka. K zlepšeniu očnej poruchy prispieva aj pravidelné nosenie okuliarovej korekcie, dodržiavanie oklúzie a vykonávanie špeciálnych pleoptických cvičení pod vedením učiteliek. Špeciálne cvičenia sú zamerané na stimuláciu oslabeného oka k činnosti a vizuomotorickú koordináciu.
 
Ich obsahom je napr.:
  • vyfarbovanie obrázkov po líniu čiary,
  • obkresľovanie, vypichovanie obrázkov,
  • lokalizácia na bod,
  • práca na čiare- nalepovanie, kreslenie,
  • navliekanie korálikov,
  • skladanie puzzle, mozaiky, vkladačky, vyšívanie a pod.
Materská škola spolupracuje aj s detským oftalmológom MUDr. Zelníkovou, ktorá vykonáva pravidelné kontroly detí, navštevuje špeciálnu triedu, konzultuje IVP, predpisuje oklúziu a okuliarovú korekciu.
Detská zdravotná sestra - ortoptistka v školskom roku 2021/2022 poskytuje poradenskú a odbornú činnosť pre zákonných zástupcov každý štvrtok v čase od 15:00 hod. do 16:15 hod.
 
 

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31