Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

2% z dane

Vážení rodičia, priatelia našej školy
od roku 2022   spolupracujeme so Žilinskou komunitnou nadáciou, prostredníctvom ktorej chceme získavať príspevky pre materskú školu a Vaše deti viac sa o nadácií dozviete TU.
V roku 2023 sa nám spoločne podarilo vyzbierať 1 327,10  €. Všetkým Vám, ktorí ste darovali ĎAKUJEME a opäť vyzývame zapojte sa pre dobrú vec a darujte škole prostredníctvom nadácie 2%.

Prečo vôbec darovať 2%?
Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu materskú školu.
Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:
 
AK STE ZAMESTNANEC
1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,00 EUR.
3. Vo Vyhlásení uveďte tieto údaje:
Obchodné meno: ŽILINSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
IČO: 42218659
Právna forma: Nadácia
4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, odovzdajte  našim triednym učiteľkám. Zanesieme ich za vás na príslušný daňový úrad. V prípade, že Vyhlásenie na daňový úrad zanesiete sami, odovzdajte nám jeho kópiu potvrdenú pečiatkou Daňového úradu, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.
 
AK STE FYZICKÁ OSOBA A PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM/SAMA
1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2023 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,00 €.
3. Doplňte tieto identifikačné údaje:
Obchodné meno: ŽILINSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
IČO: 42218659
Právna forma: Nadácia
4. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušnom daňovom úrade. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu (stačia strany s identifikačnými údaje o vás a nadácii, t.j. prvá a posledná strana) odovzdajte našim triednym učiteľkám, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.
 
AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA
1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2023 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,00 €.
3. Doplňte identifikačné údaje o združení:
Obchodné meno: ŽILINSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
IČO: 42218659
Právna forma: Nadácia
4. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, príp. daňový nedoplatok. Kópiu daňového priznania potvrdenú pečiatkou Daňového úradu (stačia strany s identifikačnými údajmi o vás a nadácii) odovzdajte našim triednym učiteľkám, ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

 

 

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie aj online nájdete TU
 
ŽILINSKÁ KOMUNITNÁ NADÁCIA prevedie všetky získané príjmy na sponzorský účet našej materskej školy .

Sami tak rozhodnete a výrazne podporíte :
• modernizáciu edukačných pomôcok
• vybavenie interiéru a exteriéru MŠ
• realizáciu mnohých nadštandardných aktivít pre deti

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú zveľaďovať prostredie a zabezpečovať pomôcky pre edukačnú činnosť s deťmi.

Podujatia