Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Poplatky od 01. apríla 2023

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je  v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Žilina č. 3/2023 25,00 - €.
 
Príspevok najneskôr do 15. dňa v mesiaci uhrádza zákonný zástupca bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK64 5600 0000 0003 5522 7001
 

Podujatia