Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Poplatky

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je  v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Žilina č.  13/2019  17, - €.
 
Príspevok najneskôr do 15. dňa v mesiaci uhrádza zákonný zástupca bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK64 5600 0000 0003 5522 7001

 

UPOZORNENIE:

STRAVA – zmena čísla účtu a výšky príspevku od 01.09.2019:
Príspevok na stravovanie (1,45 €/deň) spolu s príspevkom na režijné náklady (0,10 €/deň) aj rozdiel (0,35 €/deň) medzi poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov (predškoláci) uhrádza zákonný zástupca poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN:SK41 5600 0000 0003 0383 4002