Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si zaslali žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2021/2022 a nemajú aktivovanú elektronickú schránku pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci, aby si rozhodnutia o prijatí/neprijatí prišli prevziať osobne na podpis dňa 11.júna v čase od 08:00 hod. do 11:30 hod. a 14. júna v čase od 13:00 hod. do 15:30 hod.

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy Čajakova 4A, Žilina po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín  podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2021/2022.
zapis deti
Termín podávania žiadostí: od 12. mája do 14. mája 2021. Osobne môže zákonný zástupca podať žiadosť  v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. v kancelárií riaditeľky školy.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu je možnosť žiadosť:

  • vyplniť on-line  TU
  • zaslať scan vyplnenej, podpísanej žiadosti e-mailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , elektronickou schránkou  alebo poštou na adresu školy, prípadne vložením do schránky umiestnenej na budove.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.z. k 31.08.2021 dovŕšili 5 rokov.                                 

Okrem vyššie uvedenej zákonom stanovenej podmienky sa pri prijímaní detí do našej materskej školy uprednostňujú deti:

  • so zrakovým postihnutím,
  • ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať materskú školu i v školskom roku 2021/2022,
  • s trvalým pobytom v meste Žilina, v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zákonný zástupca k žiadosti predloží:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
  • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti. Pri deťoch so zrakovým postihnutím sa predkladá odporúčanie oftalmológa.
Ostatné náležitosti miesto a spôsob prijímania žiadostí budú zverejnené v najbližšom čase.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžte stiahnuť TU.

Prevádzka materskej školy od 15. marca 2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa a kompetentných orgánov bude prevádzka materskej školy od 15.03.2021 obmedzená na jednu triedu.
Výchovno - vzdelávacia činnosť bude realizovaná v 1. triede - Včielky - západný pavilón pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Z uvedeného dôvodu žiadame:
- privádzať deti do materskej školy vchodom na západnej strane,
- dodržiavať hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
- pri vstupe do budovy používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č.111/2021 V.v SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest),
- do budovy školy vstúpiť iba s negatívnym výsledkom testu,
- riadiť sa pokynmi riaditeľky a zamestnancov školy.
                                                                                                                                       Ďakujeme za pochopenie :-)
 
List primátora mesta rodičom, zákonným zástupcom, v ktorom vyjadruje situáciu, v ktorej sa nachádzame a dôvody rozhodnutia obmedzenia prevádzky škôl nájdete TU.
 

Prevádzka materskej školy od 08.marca 2021

Na základe rozhodnutia kompetentných orgánov pri nástupe dieťaťa v pondelok 08.03.2021 sú obaja zákonní zástupcovia  povinní predložiť čestné vyhlásenie, ktoré si stiahnete TU.
Do budovy školy môže vstúpiť zákonný zástupca, zamestnanec:
- s negatívnym výsledkom testu (platnosť testu zostáva 7 kalendárnych dní) - obaja zákonní zástupcovia sú povinní mať vykonaný test, prípadne aj splnomocnená osoba žijúca v spoločnej domácnosti,
- s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).
Od 15.03.2021 je na prekrytie potrebné v zmysle vyhlášky používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.
Zároveň žiadame, aby boli dodržiavané pokyny riaditeľky a zamestnancov školy.
                                                                                                                                 Ďakujeme za pochopenie.

2 % z daní za rok 2020

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.
Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vybavenia školy a tým aj na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to nájdete TU.
                                                                                                                                                     Ďakujeme

Kalendár podujatí