Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prerušenie prevádzky materskej školy 19. apríla 2021

Riaditeľstvo Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina oznamuje, že  dňa 19.04.2021 t.j. pondelok bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.
Prevádzka školy bude pokračovať od utorka 20.04.2021 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod.
 
Oznam o prerušení od Stredoslovenskej distribučnej, a.s. si prečítate TU
                                                                                                                                  Za pochopenie ďakujeme 

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy Čajakova 4A, Žilina po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín  podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2021/2022.
zapis deti
Termín podávania žiadostí: od 12. mája do 14. mája 2021. Osobne môže zákonný zástupca podať žiadosť  v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. v kancelárií riaditeľky školy.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu je možnosť poslať scan vyplnenej, podpísanej žiadosti e-mailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , elektronickou schránkou  alebo poštou na adresu školy, prípadne vložením do schránky umiestnenej na budove.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.z. k 31.08.2021 dovŕšili 5 rokov.                                 

Okrem vyššie uvedenej zákonom stanovenej podmienky sa pri prijímaní detí do našej materskej školy uprednostňujú deti:

  • so zrakovým postihnutím,
  • ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať materskú školu i v školskom roku 2021/2022.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zákonný zástupca k žiadosti predloží:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
  • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti. Pri deťoch so zrakovým postihnutím sa predkladá odporúčanie oftalmológa.
Ostatné náležitosti miesto a spôsob prijímania žiadostí budú zverejnené v najbližšom čase.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžte stiahnuť TU.

Prevádzka materskej školy od 15. marca 2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa a kompetentných orgánov bude prevádzka materskej školy od 15.03.2021 obmedzená na jednu triedu.
Výchovno - vzdelávacia činnosť bude realizovaná v 1. triede - Včielky - západný pavilón pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Z uvedeného dôvodu žiadame:
- privádzať deti do materskej školy vchodom na západnej strane,
- dodržiavať hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
- pri vstupe do budovy používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č.111/2021 V.v SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest),
- do budovy školy vstúpiť iba s negatívnym výsledkom testu,
- riadiť sa pokynmi riaditeľky a zamestnancov školy.
                                                                                                                                       Ďakujeme za pochopenie :-)
 
List primátora mesta rodičom, zákonným zástupcom, v ktorom vyjadruje situáciu, v ktorej sa nachádzame a dôvody rozhodnutia obmedzenia prevádzky škôl nájdete TU.
 

Prevádzka materskej školy od 08.marca 2021

Na základe rozhodnutia kompetentných orgánov pri nástupe dieťaťa v pondelok 08.03.2021 sú obaja zákonní zástupcovia  povinní predložiť čestné vyhlásenie, ktoré si stiahnete TU.
Do budovy školy môže vstúpiť zákonný zástupca, zamestnanec:
- s negatívnym výsledkom testu (platnosť testu zostáva 7 kalendárnych dní) - obaja zákonní zástupcovia sú povinní mať vykonaný test, prípadne aj splnomocnená osoba žijúca v spoločnej domácnosti,
- s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).
Od 15.03.2021 je na prekrytie potrebné v zmysle vyhlášky používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.
Zároveň žiadame, aby boli dodržiavané pokyny riaditeľky a zamestnancov školy.
                                                                                                                                 Ďakujeme za pochopenie.

2 % z daní za rok 2020

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.
Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vybavenia školy a tým aj na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to nájdete TU.
                                                                                                                                                     Ďakujeme