Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Školská jedáleň

Dieťa sa prihlasuje na stravovanie na základe Zápisného lístka stravníka, ktorý predloží zákonný zástupca vedúcej školskej jedálne pred nástupom do materskej školy v súlade s § 9 ods. 1 písm.e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.
Na základe zápisného lístka riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na stravovanie v zmysle § 5 ods. 6 písm.a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín spolu s príspevkom na režijné náklady na jedno hlavné jedlo na jeden deň je 1,55 € z toho:
desiata: 0,36 €
obed: 0,85 €
olovrant: 0,24 €
režijné náklady: 0,10 €

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa za celý mesiac v predchádzajúcom mesiaci na bankový účet školskej jedálne v tvare IBAN SK41 5600 0000 0003 0383 4002 (bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou).
 
Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred do 14,00 hod. na telefónnom čísle 041/763 44 39, 0903475547 alebo 0904805894. Emailom na : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. V prípade ochorenia dieťaťa cez víkend, prípadne štátne sviatky, je možné dieťa odhlásiť do 7,00 hod. rannej príslušného dňa. Ak zákonný zástupca/rodič nestihol včas odhlásiť stravu, môže odobrať stravu do obedára.
 
Celodenná strava sa vydáva postupne:
desiata od 8:35 - 9:20 hod.
obed od 11:00 - 11:15 a od 12:15 - 13:00 hod.
olovrant od 14.10 - 15:00 hod.
Zákonný zástupca/rodič má nárok na neodhlásenú stravu len v prvý deň choroby, ostatné dni musia deti odhlásiť zo stravy.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 
Zápisný lístok stravníka pre deti 3 - 5 ročné nájdete TU
Zápisný lístok pre predškolákov aj s upozornením na odhlasovanie detí nájdete TU