Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prerušenie prevádzky materskej školy

V záujme zastavenia procesu šírenia nákazy ochorenia COVID-19  a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline je prevádzka školy prerušená od 09.10.2020 do 15.10.2020.

Rozhodnutie nájdete TU.

Obnovenie prevádzky materskej školy v priestoroch na Čajakovej ulici

Vážení rodičia,
po roku dňa 02.09.2020  sa opäť otvoria dvere na budove materskej školy na Čajakovej ulici. 
Prevádzka školy je v čase od 06:30 do 16:30 hod.
Vzhľadom k situácií súvisiacej s ochorením COVID-19 Vás žiadame, aby tí ktorí nepotrebujú materskú školu v čase od 06:30 hod. priviedli deti až o 07:00 hod. do triedy, ktorú bude navštevovať a popoludní si prevzali dieťa pokiaľ Vám to pracovne vychádza o 15:50 -16:00 hod.
 
Zároveň Vás žiadame, aby ste naďalej dodržiavali:
 • hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
 • riadili sa pokynmi riditeľky školy,
 • s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali deti len so zákonnými zástupcami prípadne osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
 • čas určený v priestoroch školy max. 10 minút,
 • v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti,
 • nezhromažďovali sa v okolí objektu školy.
V deň nástupu do materskej školy zákonný zástupca odovzdá pani učiteľkám na triede písomné tlačivá :
 • prekopírovaný preukaz poistenca (nové deti poprípade ak ste zmenili poisťovňu),
 • vyplnenú evidenčnú kartu - základné informácie o dieťati (nové deti),
 • podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa pochádza s dátumom dňa nástupu,
 • vyplnený zápisný lístok stravníka,
 • zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021,
 • čestné vyhlásenie pre zber údajov na školský rok 2020/2021.
Tlačivá Vám boli zaslané na emailové adresy. Kolektív zamestnacov materskej školy sa na Vás teší :-) 

Voľné pracovné miesta

Materská škola oznamuje voľné pracovné miesta - bližšie informácie TU.

Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

Vážení rodičia,
v súlade s  rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 22.05.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa prevádzka materskej školy obnovuje dňom 01.júna 2020.
V súlade s rozhodnutím zriaďovateľa bude prevádzka školy zabezpečená v čase od 07:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadame zákonných zástupcov umiestnených detí, aby dodržiavali:
- hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
- riadili sa pokynmi  riditeľky školy,
- s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali deti len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
- čas určený v priestoroch šatne max. 10 minút,
- v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2  sprevádzajúce osoby a 2 deti,
- nezhromažďovať sa v okolí objektu školy.
 
Hygienicko-epidemiologické opatrenia:
- vstup a pobyt v priestoroch školy (interiér, exteriér) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
- pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,
- zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m v chodbe pred šatňou a v exteriéri objektu.
 
Celé znenie rozhodnutia ministra  si prečítate TU
Rozhodnutie zriaďovateľa TU.

2% z dane

Milí rodičia, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Ak sa budete rozhodovať o 2% Vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň! Nakoľko by sme chceli tieto peniaze použiť na podporu vzdelávania, učebné pomôcky a rekonštrukciu školského dvora. V roku 2017 sme začali spolupracovať s Nadáciou Spoločne pre región a touto formou chceme získať príspevky pre materskú školu a Vaše deti.
ĎAKUJEME :-)
Všetky potrebné informácie vrátane tlačív nájdete TU.

Projekty školy

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
 
GDPR