Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Oznam o vstupe do budovy školy od 29.novembra 2021

Vážení rodičia, 
z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu bol dňom 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav. Na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 boli upravené  manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl.
V súvislosti so zmenami v školskom semafóre a zverejnenom ozname podmienok vstupu do priestorov školy sú osoby vstupujúce do priestorov školy povinné riadiť sa oznamom, pokynmi a dodržiavať:
  • do priestorov školy vstupujú s dieťaťom  osoby v režime očkovaný, prekonaný v ostatných prípadoch je osoba sprevádzajúca dieťa denne ráno pri odovzdávaní  predkladať tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka, ktoré si stiahnete TU,
  • hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy - RESPIRÁTOR, DEZINFEKCIA RÚK, ODSTUP 2m,
  • čas určený v priestoroch školy  5 max. 8 minút,
  • v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti,
  • nezhromažďovať sa v okolí objektu školy.
Oznam podmienok vstupu do priestorov školy si prečítate TU.
Informácia k ospravedlňovaniu dieťaťa a predkladaniu tlačív
Zákonný zástupca je povinný v prípade, že :
  • dieťa nie je prítomné v materskej škole 3 a viac dní vrátane víkendu predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti - aktuálne na stiahnutie TU.
  • dieťa - predškolák je neprítomný z dôvodu ochorenia viac ako 7 dní predložiť „Potvrdenie od lekára“,
  • dieťa je po prekonaní ochorenia COVID-19 predložiť Oznámenie o výnimke z karantény - tlačivo TU.

Ak sa dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  v čase núdzového stavu  nezúčastní na vzdelávaní z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. V uvedenom prípade postačí ak zákonný zástupca informuje triednu učiteľku, že dieťa nebude prítomné v materskej škole.

Vážení rodičia v náročnej situácií dodržiavajme opatrenia a buďme k sebe navzájom ohľaduplní...Ďakujeme :-)

Pre všetkých malých i veľkých prichádzajú tie naj...vzácnejšie, čarovné dni v roku poprajme si nech sú a zostanú najkrajšie i v spomienkach.

 

Zákaz prevádzky v 1. a 6. triede materskej školy

Vážení rodičia,
z dôvodu potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou antigénového testu u zamestnanca školy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 15.11.2021 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
Deťom „1. a 6.triedy“ a dotknutým zamestnancom Materskej školy, Čajakova 4A, 010 01 Žilina plniť karanténne opatrenia z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou na ochorenie Covid - 19 v čase do 22.11.2021, t.j. 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
Všetky deti, dotknutí zamestnanci sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia do doby 22.11.2021, ktoré sú uvedené v rozhodnutí TU.
 
               Prevádzka tried bude obnovená dňa 23.novembra 2021.
                                                                                                                          Ďakujeme, že dodržiavate opatrenia 

Prerušenie prevádzky materskej školy z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina oznamuje, že dňa 05.11.2021 t.j. piatok bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.
Prevádzka školy bude pokračovať od pondelka 08.11.2021 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod.

Oznam o prerušení od Stredoslovenskej distribučnej, a.s. si prečítate TU
                                                                                                                                  Za pochopenie ďakujeme 

Prevádzka materskej školy počas jesenných prázdnin

Vážení rodičia,
v stredu dňa 27.10.2021 a počas jesenných prázdnin (28.10.2021 - 29.10.2021) bude prevádzka materskej školy obmedzená na dve triedy z dôvodu nižšieho počtu prihlásených detí.
Prevádzku bude zabezpečovať:
3. trieda - západný pavilón pre deti – 3.,4. 5. a 2.triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
6. trieda  - východný pavilón pre deti – 1. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Z uvedeného dôvodu žiadame:
rodičov prihlásených detí z 1. triedy, aby prezuvky a veci detí ponechali v šatni 6. triedy,
rodičia prihlásených detí z 2., 4 . a 5. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 3. triedy.
Ďakujeme za pochopenie, tešíme sa, že sa v zdraví stretneme po jesenných prázdninách dňa 02.novembra 2021.

 

Prerušenie prevádzky materskej školy od 20.10.2021 - 26.10.2021

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 19.10.2021 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 20. októbra 2021 do 26. októbra 2021 zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať kultúrne, spoločenské a športové činnosti pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
Prevádzka materskej školy bude spustená dňa 27.októbra 2021.
Ďakujeme za pochopenie
Rozhodnutie RÚVZ si  prečítate TU

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31