Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Zákaz prevádzky v 1. a 6. triede materskej školy

Vážení rodičia,
z dôvodu potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou antigénového testu u zamestnanca školy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 15.11.2021 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
Deťom „1. a 6.triedy“ a dotknutým zamestnancom Materskej školy, Čajakova 4A, 010 01 Žilina plniť karanténne opatrenia z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou na ochorenie Covid - 19 v čase do 22.11.2021, t.j. 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
Všetky deti, dotknutí zamestnanci sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia do doby 22.11.2021, ktoré sú uvedené v rozhodnutí TU.
 
               Prevádzka tried bude obnovená dňa 23.novembra 2021.
                                                                                                                          Ďakujeme, že dodržiavate opatrenia 

Prerušenie prevádzky materskej školy z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina oznamuje, že dňa 05.11.2021 t.j. piatok bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.
Prevádzka školy bude pokračovať od pondelka 08.11.2021 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod.

Oznam o prerušení od Stredoslovenskej distribučnej, a.s. si prečítate TU
                                                                                                                                  Za pochopenie ďakujeme 

Prevádzka materskej školy počas jesenných prázdnin

Vážení rodičia,
v stredu dňa 27.10.2021 a počas jesenných prázdnin (28.10.2021 - 29.10.2021) bude prevádzka materskej školy obmedzená na dve triedy z dôvodu nižšieho počtu prihlásených detí.
Prevádzku bude zabezpečovať:
3. trieda - západný pavilón pre deti – 3.,4. 5. a 2.triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
6. trieda  - východný pavilón pre deti – 1. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Z uvedeného dôvodu žiadame:
rodičov prihlásených detí z 1. triedy, aby prezuvky a veci detí ponechali v šatni 6. triedy,
rodičia prihlásených detí z 2., 4 . a 5. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 3. triedy.
Ďakujeme za pochopenie, tešíme sa, že sa v zdraví stretneme po jesenných prázdninách dňa 02.novembra 2021.

 

Prerušenie prevádzky materskej školy od 20.10.2021 - 26.10.2021

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 19.10.2021 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 20. októbra 2021 do 26. októbra 2021 zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať kultúrne, spoločenské a športové činnosti pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
Prevádzka materskej školy bude spustená dňa 27.októbra 2021.
Ďakujeme za pochopenie
Rozhodnutie RÚVZ si  prečítate TU

Usmernenie k ospravedlňovaniu dochádzky

Vážení rodičia,
na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v časti Aktuálne témy_Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 bolo uverejnené Rozhodnutie ministra školstva Číslo: 2021/18439:2-A1810, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021. Zmena sa dotýka bodu 6, ktorý znie:
„6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.
a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,
b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“
Celé rozhodnutie nájdete TU.
V nadväznosti na vyššie uvedené rozhodnutie ministra školstva bolo na webovom sídle ministerstva školstva v časti Aktuálne témy_Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 uverejnené Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti v materských školách počas pandémie ochorenia COVID-19 , ktoré si prečítate TU.
Pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade že neprítomnosť trvala 3 a viac idúcich dní vrátane sviatkov, víkendov  zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti si stiahnete TU.

 

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
4
5
7
8
10
11
12
14
16
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31