Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prerušenie výchovno-vzdelávacej činnosti v 3. triede Včielky

Na základe nahlásenia pozitívneho výsledku testovania dieťaťa na ochorenie COVID-19 z 3. triedy VČIELKY Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina,
bude v dňoch 10.02.2022 - 14.02.2022 v uvedenej triede výchovno-vzdelávacia činnosť so súhlasom zriaďovateľa prerušená.
Po konzultácii s RÚVZ Žilina deti zostávajú v 5 dňovej domácej karanténe od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
t.j. do pondelka 14.2.2022 (vrátane). Prevádzka 3. triedy bude obnovená od utorka 15.02.2022.
Dôrazne žiadame zákonných zástupcov detí, aby sledovali zdravotný stav svojich detí. V prípade akýchkoľvek príznakov na Covid - 19 ponechali deti v domácom prostredí v karanténe. Odporúčame deti otestovať, napr. aj doma samotestom. Ak je výsledok testovania pozitívny, kontaktujte detského lekára, ktorý Vám stanoví ďalší postup. Zároveň je Vašou povinnosťou túto skutočnosť oznámiť škole.
Ďakujem za pochopenie.

Oznam o prerušení výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v dňoch 31. januára 2022 - 04.februára 2022. Celý oznam o prerušení si prečítate TU.
Prevádzka materskej školy bude obnovená v pondelok 07. februára 2022 v ovyklom čase od 06:30 do 16:30 hod.
Zákonných zástupcov  upozorňujeme na sledovanie zdravotného stavu detí a v prípade akýchkoľvek príznakov na ochorenie Covid - 19 kontaktovať pediatra, ktorý Vám stanoví ďalší postup.
V prípade pozitivity Vášho dieťaťa  je  povinnosťou túto skutočnosť oznámiť škole.
                                                                                                                                                              Ďakujeme za pochopenie 

Školský semafor 2021/2022

Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.
Aktuálne znenie zverejnené na stránke  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ dňa 04.02.2022 nájdete TU.
Aktualizované tlačivá od 04.02.2022

Prevádzka materskej školy od 20. decembra 2021 do 10.januára 2022

Vážení rodičia,
na základe prihlásených detí bude prevádzka materskej školy v čase vianočných prázdnin v termíne od 20.12.2021 do 23.12.2021 obmedzená na dve triedy.
Prevádzku v týchto dňoch budú zabezpečovať:
1. trieda – prízemie východný pavilón pre prihlásené deti z 1.,5. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod. Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov prihlásených detí z 5 a 6. triedy, aby prezuvky a oblečenie detí ponechali na prízemí v šatni 1. triedy.
3. trieda – prízemie západný pavilón pre deti 2.,3. a 4. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod. Rodičia prihlásených detí z 2. a 4. triedy žiadame ponechať veci na prízemí v šatni 3. triedy.
V období od 27.12.2021 – 31.12.2021 bude prevádzka školy PRERUŠENÁ v zmysle Článku 3 Školského poriadku materskej školy Prevádzka a vnútorný režim materskej školy.
Od 03.01.2022 – do 07.01.2022 bude prevádzka materskej školy obmedzená na jednu triedu z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.
Prevádzku bude zabezpečovať:
1. trieda – prízemie východný pavilón pre všetky prihlásené deti v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Žiadame rodičov prihlásených detí z 2., 3., 4. a 5. triedy, aby v tieto dni vstupovali a odchádzali vchodom na východnej strane.
UPOZORNENIE
V prípade, že 03.01.2022 nastúpi menej ako 20 detí bude prevádzka školy prerušená  od 04.01.2022 do 09.01.2022.
Prevádzka školy v bežnom režime – vo všetkých triedach bude otvorená od 10.01.2022.
 

                                                                                                                                                                      Ďakujeme za pochopenie

Oznam o vstupe do budovy školy od 29.novembra 2021

Vážení rodičia, 
z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu bol dňom 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav. Na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 boli upravené  manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl.
V súvislosti so zmenami v školskom semafóre a zverejnenom ozname podmienok vstupu do priestorov školy sú osoby vstupujúce do priestorov školy povinné riadiť sa oznamom, pokynmi a dodržiavať:
  • do priestorov školy vstupujú s dieťaťom  osoby v režime očkovaný, prekonaný v ostatných prípadoch je osoba sprevádzajúca dieťa denne ráno pri odovzdávaní  predkladať tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka, ktoré si stiahnete TU,
  • hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy - RESPIRÁTOR, DEZINFEKCIA RÚK, ODSTUP 2m,
  • čas určený v priestoroch školy  5 max. 8 minút,
  • v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti,
  • nezhromažďovať sa v okolí objektu školy.
Oznam podmienok vstupu do priestorov školy si prečítate TU.
Informácia k ospravedlňovaniu dieťaťa a predkladaniu tlačív
Zákonný zástupca je povinný v prípade, že :
  • dieťa nie je prítomné v materskej škole 3 a viac dní vrátane víkendu predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti - aktuálne na stiahnutie TU.
  • dieťa - predškolák je neprítomný z dôvodu ochorenia viac ako 7 dní predložiť „Potvrdenie od lekára“,
  • dieťa je po prekonaní ochorenia COVID-19 predložiť Oznámenie o výnimke z karantény - tlačivo TU.

Ak sa dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  v čase núdzového stavu  nezúčastní na vzdelávaní z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. V uvedenom prípade postačí ak zákonný zástupca informuje triednu učiteľku, že dieťa nebude prítomné v materskej škole.

Vážení rodičia v náročnej situácií dodržiavajme opatrenia a buďme k sebe navzájom ohľaduplní...Ďakujeme :-)

Pre všetkých malých i veľkých prichádzajú tie naj...vzácnejšie, čarovné dni v roku poprajme si nech sú a zostanú najkrajšie i v spomienkach.

 

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
21
22
23
24
25
26
29
30