Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prevádzka materskej školy od 20. decembra 2021 do 10.januára 2022

Vážení rodičia,
na základe prihlásených detí bude prevádzka materskej školy v čase vianočných prázdnin v termíne od 20.12.2021 do 23.12.2021 obmedzená na dve triedy.
Prevádzku v týchto dňoch budú zabezpečovať:
1. trieda – prízemie východný pavilón pre prihlásené deti z 1.,5. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod. Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov prihlásených detí z 5 a 6. triedy, aby prezuvky a oblečenie detí ponechali na prízemí v šatni 1. triedy.
3. trieda – prízemie západný pavilón pre deti 2.,3. a 4. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod. Rodičia prihlásených detí z 2. a 4. triedy žiadame ponechať veci na prízemí v šatni 3. triedy.
V období od 27.12.2021 – 31.12.2021 bude prevádzka školy PRERUŠENÁ v zmysle Článku 3 Školského poriadku materskej školy Prevádzka a vnútorný režim materskej školy.
Od 03.01.2022 – do 07.01.2022 bude prevádzka materskej školy obmedzená na jednu triedu z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.
Prevádzku bude zabezpečovať:
1. trieda – prízemie východný pavilón pre všetky prihlásené deti v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Žiadame rodičov prihlásených detí z 2., 3., 4. a 5. triedy, aby v tieto dni vstupovali a odchádzali vchodom na východnej strane.
UPOZORNENIE
V prípade, že 03.01.2022 nastúpi menej ako 20 detí bude prevádzka školy prerušená  od 04.01.2022 do 09.01.2022.
Prevádzka školy v bežnom režime – vo všetkých triedach bude otvorená od 10.01.2022.
 

                                                                                                                                                                      Ďakujeme za pochopenie

Oznam o vstupe do budovy školy od 29.novembra 2021

Vážení rodičia, 
z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu bol dňom 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav. Na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 boli upravené  manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl.
V súvislosti so zmenami v školskom semafóre a zverejnenom ozname podmienok vstupu do priestorov školy sú osoby vstupujúce do priestorov školy povinné riadiť sa oznamom, pokynmi a dodržiavať:
  • do priestorov školy vstupujú s dieťaťom  osoby v režime očkovaný, prekonaný v ostatných prípadoch je osoba sprevádzajúca dieťa denne ráno pri odovzdávaní  predkladať tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka, ktoré si stiahnete TU,
  • hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy - RESPIRÁTOR, DEZINFEKCIA RÚK, ODSTUP 2m,
  • čas určený v priestoroch školy  5 max. 8 minút,
  • v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti,
  • nezhromažďovať sa v okolí objektu školy.
Oznam podmienok vstupu do priestorov školy si prečítate TU.
Informácia k ospravedlňovaniu dieťaťa a predkladaniu tlačív
Zákonný zástupca je povinný v prípade, že :
  • dieťa nie je prítomné v materskej škole 3 a viac dní vrátane víkendu predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti - aktuálne na stiahnutie TU.
  • dieťa - predškolák je neprítomný z dôvodu ochorenia viac ako 7 dní predložiť „Potvrdenie od lekára“,
  • dieťa je po prekonaní ochorenia COVID-19 predložiť Oznámenie o výnimke z karantény - tlačivo TU.

Ak sa dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  v čase núdzového stavu  nezúčastní na vzdelávaní z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. V uvedenom prípade postačí ak zákonný zástupca informuje triednu učiteľku, že dieťa nebude prítomné v materskej škole.

Vážení rodičia v náročnej situácií dodržiavajme opatrenia a buďme k sebe navzájom ohľaduplní...Ďakujeme :-)

Pre všetkých malých i veľkých prichádzajú tie naj...vzácnejšie, čarovné dni v roku poprajme si nech sú a zostanú najkrajšie i v spomienkach.

 

Zákaz prevádzky v 1. a 6. triede materskej školy

Vážení rodičia,
z dôvodu potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou antigénového testu u zamestnanca školy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 15.11.2021 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
Deťom „1. a 6.triedy“ a dotknutým zamestnancom Materskej školy, Čajakova 4A, 010 01 Žilina plniť karanténne opatrenia z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou na ochorenie Covid - 19 v čase do 22.11.2021, t.j. 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
Všetky deti, dotknutí zamestnanci sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia do doby 22.11.2021, ktoré sú uvedené v rozhodnutí TU.
 
               Prevádzka tried bude obnovená dňa 23.novembra 2021.
                                                                                                                          Ďakujeme, že dodržiavate opatrenia 

Prerušenie prevádzky materskej školy z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina oznamuje, že dňa 05.11.2021 t.j. piatok bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.
Prevádzka školy bude pokračovať od pondelka 08.11.2021 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod.

Oznam o prerušení od Stredoslovenskej distribučnej, a.s. si prečítate TU
                                                                                                                                  Za pochopenie ďakujeme 

Prevádzka materskej školy počas jesenných prázdnin

Vážení rodičia,
v stredu dňa 27.10.2021 a počas jesenných prázdnin (28.10.2021 - 29.10.2021) bude prevádzka materskej školy obmedzená na dve triedy z dôvodu nižšieho počtu prihlásených detí.
Prevádzku bude zabezpečovať:
3. trieda - západný pavilón pre deti – 3.,4. 5. a 2.triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
6. trieda  - východný pavilón pre deti – 1. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Z uvedeného dôvodu žiadame:
rodičov prihlásených detí z 1. triedy, aby prezuvky a veci detí ponechali v šatni 6. triedy,
rodičia prihlásených detí z 2., 4 . a 5. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 3. triedy.
Ďakujeme za pochopenie, tešíme sa, že sa v zdraví stretneme po jesenných prázdninách dňa 02.novembra 2021.

 

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29