Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu, že
dňa 02.septembra 2022 ( t.j. piatok) poskytuje deťom materskej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.
Prevádzka v Materskej škole, Čajakova 4A Žilina bude od 05. septembra 2022 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod.
O udelení riaditeľského voľna bol informovaný zriaďovateľ školy.

Otvára sa brána, v nej je „škôlka“ známa!

Milé deti, rodičia v  pondelok 05.septembra 2022 sa po prázdninách otvára materská škola  v obvyklom čase od 06:30 do 16:30 hodiny
 
Nech sa páči, vstúpiť ráčte,
keď september opäť začne!
Všetci sa v nej spolu hráme
a veľmi sa dobre máme.
Teším sa tu každý deň,
čo nového sa dozviem,
lebo naše detičky
majú múdre hlavičky,
i srdiečko zo zlata,
každý super kamaráta.
 
9fb81ab7827ece3ec887b84a92b94483

Všetci sa na Vás tešíme :-)

Zmeny v dotácii na stravovanie od 01.07.2022

Od 1. júla 2022 vstúpil do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa upravujú podmienky na získanie dotácie na stravovanie. Či spĺňate podmienky na získanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si môžete prečítať na odkaze Školská jedáleň

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2022/2023 a nemajú aktivovanú elektronickú schránku pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci, aby si rozhodnutia o prijatí/neprijatí prišli prevziať osobne na podpis dňa 23.júna v čase od 08:00 hod.  do 16:00 hod.

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že prevádzka školy v čase letných prázdnin bude zabezpečená od 01.júla 2022 do 22.júla 2022 v 3 triedach nasledovne:
1. trieda pre deti – 1. a 4.triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod. (od 15:30 hod. budú deti spojené v 6. triede),
3. trieda pre deti – 3. a 2. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.,
6. trieda pre deti – 5. a 6. triedy v čase od 07:30 hod. – 16:30 hod. (do 07:30 hod. sa všetky deti budú schádzať v 1. triede).
Zákonní zástupcovia detí (okrem predškolákov) uhradia poplatok za materskú školu 15,00 € (alikvotná čiastka za 3 týždne) do 15.júla 2022 na účet školy SK64 5600 0000 0003 5522 7001. Výška poplatku za stravu bude zákonným zástupcom oznámená tradične lístkom a uhradiť je potrebné do konca mesiaca jún.
Od 25. júla 2022 bude 13 prihlásených detí navštevovať Materskú školu, Puškinova 3A, Žilina. Poplatok 5,00 € zákonní zástupcovia uhradia na účet č. SK45 5600 0000 0003 5521 9001.
V čase od 25.júla do 12. augusta 2022 bude v priestoroch školy prebiehať rekonštrukcia vodoinštalácie a následne upratovacie práce spojené s hygienou priestorov školy. 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                        Ďakujeme za porozumenie

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31