Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prerušenie prevádzky materskej školy z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina oznamuje, že dňa 05.11.2021 t.j. piatok bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.
Prevádzka školy bude pokračovať od pondelka 08.11.2021 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod.

Oznam o prerušení od Stredoslovenskej distribučnej, a.s. si prečítate TU
                                                                                                                                  Za pochopenie ďakujeme 

Prevádzka materskej školy počas jesenných prázdnin

Vážení rodičia,
v stredu dňa 27.10.2021 a počas jesenných prázdnin (28.10.2021 - 29.10.2021) bude prevádzka materskej školy obmedzená na dve triedy z dôvodu nižšieho počtu prihlásených detí.
Prevádzku bude zabezpečovať:
3. trieda - západný pavilón pre deti – 3.,4. 5. a 2.triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
6. trieda  - východný pavilón pre deti – 1. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Z uvedeného dôvodu žiadame:
rodičov prihlásených detí z 1. triedy, aby prezuvky a veci detí ponechali v šatni 6. triedy,
rodičia prihlásených detí z 2., 4 . a 5. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 3. triedy.
Ďakujeme za pochopenie, tešíme sa, že sa v zdraví stretneme po jesenných prázdninách dňa 02.novembra 2021.

 

Prerušenie prevádzky materskej školy od 20.10.2021 - 26.10.2021

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 19.10.2021 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 20. októbra 2021 do 26. októbra 2021 zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať kultúrne, spoločenské a športové činnosti pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
Prevádzka materskej školy bude spustená dňa 27.októbra 2021.
Ďakujeme za pochopenie
Rozhodnutie RÚVZ si  prečítate TU

Usmernenie k ospravedlňovaniu dochádzky

Vážení rodičia,
na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v časti Aktuálne témy_Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 bolo uverejnené Rozhodnutie ministra školstva Číslo: 2021/18439:2-A1810, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021. Zmena sa dotýka bodu 6, ktorý znie:
„6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.
a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,
b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“
Celé rozhodnutie nájdete TU.
V nadväznosti na vyššie uvedené rozhodnutie ministra školstva bolo na webovom sídle ministerstva školstva v časti Aktuálne témy_Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 uverejnené Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti v materských školách počas pandémie ochorenia COVID-19 , ktoré si prečítate TU.
Pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade že neprítomnosť trvala 3 a viac idúcich dní vrátane sviatkov, víkendov  zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti si stiahnete TU.

 

Prerušenie prevádzky materskej školy od 29.09.2021 do 05.10.2021

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 28.09.2021 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 29. septembra 2021 do 05. októbra 2021 zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať kultúrne, spoločenské a športové činnosti pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
 
               Prevádzka materskej školy bude spustená dňa 06.októbra 2021.
 
Ďakujeme za pochopenie 
Rozhodnutie RÚVZ si prečítate TU

Podujatia