Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prerušenie prevádzky materskej školy od 07.02.2023 do 13.02.2023

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 06.02.2023 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 07.februára 2023 do 13. februára 2023 vrátane zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať hromadné podujatie pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
 
Celé rozhodnutie si prečíítate TU.
 
Ďakujeme za pochopenie

Prevádzka materskej školy od 23. decembra 2022 do 08. januára 2023

Vážení rodičia,
na základe prihlásených detí bude prevádzka materskej školy dňa 23.12.2022 OBMEDZENÁ v dopoludňajších hodinách na dve triedy, popoludní na jednu triedu vo východnom pavilóne.
Prevádzku budú zabezpečovať:
3.trieda – prízemie východný pavilón pre prihlásené deti z 1., 2. a 3. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
6. trieda – poschodie východný pavilón pre deti 4. a 6. triedy v čase od 07:30 hod. – 12:00 hod.
V období od 27.12.2022 – 31.12.2022 bude prevádzka školy na základe rozhodnutia zriaďovateľa PRERUŠENÁ.
Rozhodnutie zriaďovateľa o prerušení prevádzky školy si prečítate TU.
 
Dňa 02.01.2023 bude prevádzka materskej školy PRERUŠENÁ z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.
Od 03.01.2023 – do 05.01.2023 bude prevádzka materskej školy obmedzená na jednu triedu.
Prevádzku bude zabezpečovať:
3. triedaprízemie východný pavilón pre všetky prihlásené deti v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Žiadame rodičov prihlásených detí z 1., 2., 4. a 5. triedy, aby počas prázdnin vstupovali a odchádzali vchodom na východnej strane.
UPOZORNENIE
V prípade, že 03.01.2023 nastúpi menej ako 20 detí bude prevádzka školy prerušená do 08.01.2023.
Prevádzka školy v bežnom režime – vo všetkých triedach bude otvorená od 09.01.2023.

Prerušenie prevádzky materskej školy od 29.11.2022 do 05.12.2022

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 28.11.2022 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 29. novembra 2022 do 05. decembra 2022 zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať hromadné podujatie pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
 
Celé rozhodnutie si prečíítate TU.
 
Ďakujeme za pochopenie

Prevádzka materskej školy počas jesenných prázdnin 28.10.2022 a 31.10.2022

Vážení rodičia,
v zmysle Článku 2 Školského poriadku materskej školy Prevádzka a vnútorný režim materskej školy – Prerušenie, obmedzenie prevádzky materskej školy počas prázdnin a na základe prihlásených detí bude prevádzka materskej školy počas jesenných prázdnin (28.10.2022 - 31.10.2022) obmedzená z dôvodu nižšieho počtu prihlásených detí.
Prevádzku dňa 28.10.2022 (piatok) budú zabezpečovať tri triedy:
Západný pavilón:
1. trieda (Lienky) pre deti – 1. a 5.triedy v čase od 06:30 hod. – 15:50 hod.Od 15:50 sa spájajú a deti budú v 4.triede.
4. trieda (Včielky) pre deti – 4. triedy v čase od 07:00 hod. – 16:30 hod.
Východný pavilón:
3. trieda (Motýliky) pre deti – 2., 3. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Dňa 31.10.2022 (pondelok) budú v prevádzke dve triedy nasledovne:
Západný pavilón:
4. trieda (Včielky) pre deti – 1., 4. a 5. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Východný pavilón:
3. trieda (Motýliky) pre deti – 2., 3. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Z uvedeného dôvodu žiadame:
Rodičia prihlásených detí z 2. triedy, budú deti privádzať do materskej školy vchodom z východnej strany - druhý pavilón.
Zároveň deti z 5. a 6. triedy budú mať svoje osobné veci v šatniach 3. a 1. triedy.
                                                                                                                                                   
                                                                                                             jesen                           Ďakujeme za pochopenie :-)

Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu, že
dňa 02.septembra 2022 ( t.j. piatok) poskytuje deťom materskej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.
Prevádzka v Materskej škole, Čajakova 4A Žilina bude od 05. septembra 2022 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod.
O udelení riaditeľského voľna bol informovaný zriaďovateľ školy.

Podujatia