Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prevádzka materskej školy od 11.01.2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 07. januára 2021 bude prevádzka materskej školy obnovená pre prihlásené deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti od 11.januára.2021 do 15. januára 2021 v čase od 06:30 hod. do 16:15 hod. obmedzená na jednu triedu. 
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa bude realizovať v 1. triede - Včielky - západný pavilón.
Informácia pre zákonných zástupcov:
 • vstup do budovy bude zabezpečený cez vchod na západnej strane,
 • po zazvonení Vám príde prevziať dieťa pedagogický asistent.
Zároveň Vás  žiadame, aby ste  si v prvý deň nástupu pripravili vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si stiahneteTU.
 
Ďakujeme za pochopenie, spoločne pri zodpovednom prístupe situáciu zvládneme :-)
 
Rozhodnutie zriaďovateľa si prečítate TU

Obmedzenie a prerušenie prevádzky materskej školy počas zimných prázdnin

Vážení rodičia,
v zmysle Článku 3 Školského poriadku materskej školy Prevádzka a vnútorný režim materskej školy – Organizácia v čase prázdnin a na základe prihlásených detí  bude prevádzka materskej školy prerušená v čase od 23.12.2020 do 08.01.2021.
V dňoch 21.12.2020 (pondelok) a 22.12.2020 (utorok) bude prevádzka materskej školy obmedzená na jednu triedu z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.
Prevádzku bude zabezpečovať:
1. trieda – prízemie západný pavilón pre všetky prihlásené deti v čase od 06:30 hod.  – 16:30 hod.
Žiadame rodičov prihlásených detí zo 4. a 5. triedy, aby v tieto dni vstupovali a odchádzali vchodom na západnej strane.
Prevádzka školy v bežnom režime bude otvorená od 11.01.2020.
                                                                                                              Ďakujeme za pochopenie 

Predloženie tlačív a ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa od 18.11.2020

V zmysle manuálu pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 je  zákonný zástupca povinný:
- po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)  predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti na stiahnutie nájdete TU.
- pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:
• podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
• ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
zákonný zástupca predkladá pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Upozorňujeme, že v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

Prerušenie prevádzky materskej školy

V záujme zastavenia procesu šírenia nákazy ochorenia COVID-19  a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline je prevádzka školy prerušená od 09.10.2020 do 15.10.2020.

Rozhodnutie nájdete TU.

Obnovenie prevádzky materskej školy v priestoroch na Čajakovej ulici

Vážení rodičia,
po roku dňa 02.09.2020  sa opäť otvoria dvere na budove materskej školy na Čajakovej ulici. 
Prevádzka školy je v čase od 06:30 do 16:30 hod.
Vzhľadom k situácií súvisiacej s ochorením COVID-19 Vás žiadame, aby tí ktorí nepotrebujú materskú školu v čase od 06:30 hod. priviedli deti až o 07:00 hod. do triedy, ktorú bude navštevovať a popoludní si prevzali dieťa pokiaľ Vám to pracovne vychádza o 15:50 -16:00 hod.
 
Zároveň Vás žiadame, aby ste naďalej dodržiavali:
 • hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
 • riadili sa pokynmi riditeľky školy,
 • s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali deti len so zákonnými zástupcami prípadne osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
 • čas určený v priestoroch školy max. 10 minút,
 • v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti,
 • nezhromažďovali sa v okolí objektu školy.
V deň nástupu do materskej školy zákonný zástupca odovzdá pani učiteľkám na triede písomné tlačivá :
 • prekopírovaný preukaz poistenca (nové deti poprípade ak ste zmenili poisťovňu),
 • vyplnenú evidenčnú kartu - základné informácie o dieťati (nové deti),
 • podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa pochádza s dátumom dňa nástupu,
 • vyplnený zápisný lístok stravníka,
 • zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021,
 • čestné vyhlásenie pre zber údajov na školský rok 2020/2021.
Tlačivá Vám boli zaslané na emailové adresy. Kolektív zamestnacov materskej školy sa na Vás teší :-) 

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29