Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Obnovenie prevádzky materskej školy v priestoroch na Čajakovej ulici

Vážení rodičia,
po roku dňa 02.09.2020  sa opäť otvoria dvere na budove materskej školy na Čajakovej ulici. 
Prevádzka školy je v čase od 06:30 do 16:30 hod.
Vzhľadom k situácií súvisiacej s ochorením COVID-19 Vás žiadame, aby tí ktorí nepotrebujú materskú školu v čase od 06:30 hod. priviedli deti až o 07:00 hod. do triedy, ktorú bude navštevovať a popoludní si prevzali dieťa pokiaľ Vám to pracovne vychádza o 15:50 -16:00 hod.
 
Zároveň Vás žiadame, aby ste naďalej dodržiavali:
 • hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
 • riadili sa pokynmi riditeľky školy,
 • s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali deti len so zákonnými zástupcami prípadne osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
 • čas určený v priestoroch školy max. 10 minút,
 • v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti,
 • nezhromažďovali sa v okolí objektu školy.
V deň nástupu do materskej školy zákonný zástupca odovzdá pani učiteľkám na triede písomné tlačivá :
 • prekopírovaný preukaz poistenca (nové deti poprípade ak ste zmenili poisťovňu),
 • vyplnenú evidenčnú kartu - základné informácie o dieťati (nové deti),
 • podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa pochádza s dátumom dňa nástupu,
 • vyplnený zápisný lístok stravníka,
 • zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021,
 • čestné vyhlásenie pre zber údajov na školský rok 2020/2021.
Tlačivá Vám boli zaslané na emailové adresy. Kolektív zamestnacov materskej školy sa na Vás teší :-)