Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Materskej školy Čajakova 4A, Žilina v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie a po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje upravený termín a čas podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021.
Termín podávania žiadostí: od 11. mája do 15. mája 2020
Na základe odporúčania komunikovať elektronickou formou v čase trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu ponúka zriaďovateľ školy Mesto Žilina zákonným zástupcom možnosť zasielať žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bez osobnej návštevy materskej školy prostredníctvom on-line žiadostí, ktorú stačí vyplniť TU.
Po odoslaní bude žiadosť doručená riaditeľstvu školy.
Okrem on-line žiadosti je možnosť poslať žiadosť e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , elektronickou schránkou na www.vybavzdomu.sk. alebo poštou na adresu školy. Tlačivo - žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie nájdete TU.
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nevyžaduje pri zaslaní resp. podávaní žiadosti.
Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
V prípade, že pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť zaslať žiadosť elektronicky môžu vyplnené tlačivo v termíne od 11. mája do 15. mája 2020 doručiť do školy osobne, pričom je potrebné rešpektovať:
Čas podávania žiadostí: od 08:00 hod. do 16:00 hod.
Dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení:
- vstup a pobyt v priestoroch školy (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
- pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,
- zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
- v jednom okamihu v priestoroch chodby môžu byť max. 2 osoby.
 
Vzhľadom k tomu, že budova našej školy je v súčasnej dobe v rekonštrukcii miesto podávania žiadostí: je
Základná škola, Jarná 20, Žilina – budova 1. – 4. ročníka – 1. trieda SVETLUŠKY (prízemie budovy).
Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.
Zákonné a ostatné podmienky prijímania detí do našej materskej školy prerokované na pedagogickej rade nájdete TU.
Informácia o preberaní, zasielaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude zverejnená na stránke školy www.mshliny4.zanet.sk koncom mesiaca máj.