Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Poplatky

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je  v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Žilina č.  10/2017  17, - €.
 
Príspevok najneskôr do 10. dňa v mesiaci uhrádza zákonný zástupca bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK64 5600 0000 0003 5522 7001
 
Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne uhrádza zákonný zástupca poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK97 5600 0000 0003 3037 8014