Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Stravovanie predškolákov od 01.01.2019

V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude pre každé dieťa posledného ročníka, ktoré sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 € za každý deň.
 
V zmysle VZN Mesta Žilina č. 10/2017 je výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a  príspevok na režijné náklady v materskej škole  v sume 1,29 € na jeden deň. Vzhľadom k tomu, že dotácia je vo výške 1,20 €, zákonný zástupca uhradí rozdiel t.j. 0,09 € za jeden deň.

Informáciu od zriaďovateľa nájdete TU.

Odhlasovanie detí zo stravy ostáva v platnosti v zmysle školského poriadku materskej školy.
V prípade, že dieťa nebude odhlásené zákonný zástupca uhradí celú sumu za odobratý obed.
Preplatok za obdobie do 31.12.2018 bude vrátený na základe žiadosti zákonných zástupcov v mesiaci január 2019.
 
V prípade dotazov Vám budú poskytnuté odpovede a ďalšie informácie vedúcou školskej jedálne.