Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Oznam o prevzatí rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy od septembra 2018

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, že rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa od septembra 2018 si môžu prevziať osobne v riaditeľni školy v dňoch:
12.06.2018 (utorok) v čase od 07:00 hod. do 10:00 hod.
13.06.2018 (stredu) 14.06.2018 (štvrtok) a 15.06.2018 (piatok)v čase od 10:30 hod. do 11:30 hod.
18.06.2018 (pondelok) v čase od 15:00 hod. do 16:15 hod.

Prerušenie prevádzky školy

Riaditeľstvo Materskej školy Čajakova 4, 010 01 Žilina, oznamuje zákonným zástupcom detí, že v čase od 02.júla 2018 do 31.augusta 2018 (t.j.počas letných prázdnin) bude prevádzka materskej školy z dôvodu nadstavby prerušená.
 
Prevádzku pre prihlásené deti z materskej školy budú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zabezpečovať:
 
V dňoch od 2. júla 2018 do 20. júla 2018 (14 pracovných dní)
Materská škola, Študentská 15/3 (Považský Chlmec)
Materská škola Cesta k vodojemu 386/4 (Budatín)
Elokovné pracovisko ako súčasť Materskej školy, Trnavská 2993/21 - Varšavská 2 (Vlčince)
Materská škola, Gemerská 1772 (Vlčince)
Materská škola Limbová 26 (Solinky)
 
Od 23. júla 2018 do 10. augusta 2018 (15 pracovných dní)
Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina (Hliny VII)
Materská škola pri základnej škole Ul. sv. Gorazda 1 (Vlčince)
Materská škola pri základnej škole Brodňanská 110/17 (Brodno)

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

9fb81ab7827ece3ec887b84a92b94483
Riaditeľstvo Materskej školy Čajakova 4, Žilina po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2018/2019.
Termín podávania žiadostí: od 30. apríla do 4. mája 2018.
Miesto podávania žiadostí: Materská škola Čajakova 4, 010 01 Žilina – 5. trieda (poschodie východného pavilónu).
Čas: od 10,30 hod. do 12,00 hod. a od 14,20 hod. do 16,00 hod.
 
V uvedenom čase dieťa v sprievode zákonného zástupcu spozná priestory triedy a šatne materskej školy. Zároveň riaditeľka školy alebo poverený pedagogický zamestnanec preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
V prípade potreby si  zákonní zástupcovia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžu stiahnuť TU.
 
Zákonné a ostatné podmienky prijímania detí do našej materskej školy prerokované na pedagogickej rade nájdete TU.

2 % z dane

Milí rodičia, priatelia školy ak sa budete rozhodovať o 2% vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň bližšie info TU
 
Ďakujeme 

Letná prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Riaditeľstvo Materskej školy Čajakova 4, 010 01 Žilina, po dohode so zriaďovateľom oznamuje zákonným zástupcom detí, že v čase letných prázdnin bude materská škola z dôvodu nadstavby zatvorená

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina budú v prevádzke nasledovné materské školy:
 
V prvom termíne od 02. júla 2018 do 20. júla 2018
 
Materská škola Limbová 26, 010 07 (Solinky) 120 detí,
Materská škola Stavbárska 4, 010 01 (Bôrik) 63 detí,
Materská škola Puškinova 2165/3, 010 01 (Hliny III) 80 detí,
Materská škola Nám. Janka Borodáča 7, 010 08 (Vlčince 2) 60 detí,
Materská škola Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 (Budatín) 40 detí,
Materská škola Kultúrna 284, 010 03 (Zástranie) 40 detí,
Materská škola Ku škôlke 196, 010 03 (Zádubnie) 40 detí,
Materská škola pri základnej škole Do Stošky 5, 010 04 (Bánová) 60 detí.
 
V druhom termíne od 23. júla 2018 do 10. augusta 2018 

Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 (Hliny VII) 140 detí,
Materská škola J. Borodáča 6, 010 08 (Vlčince 2) 60 detí,
Materská škola, Bajzova 9, 010 01 (Hliny VI) 60 detí,
Materská škola pri základnej škole Gaštanova 56, 010 07 (Solinky) 80 detí,
Materská škola pri základnej škole Brodňanská 110, 010 14 (Brodno) 40 detí.