Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prerušenie prevádzky materskej školy počas jarných prázdnin

Vážení rodičia,
riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle Článku 3 Školského poriadku materskej školy Prevádzka a vnútorný režim materskej školy – odseku Úsporný režim chodu materskej školy a na základe prihlásených detí bude prevádzka materskej školy prerušená v čase od 25.02.2020 do 28.02.2020.
Prevádzka školy bude otvorená od 02.03.2020.

Ďakujeme za pochopenie.

Prerušenie prevádzky materskej školy

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 17.02.2020 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 18. februára 2020 do 24. februára 2020 zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať kultúrne, spoločenské a športové činnosti pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
Prevádzka materskej školy bude spustená dňa 25.februára 2020.

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Materskej školy Čajakova 4A, Žilina po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021.zapis deti
Termín podávania žiadostí: od 11. mája do 13. mája 2020.
Miesto podávania žiadostí: Základná škola, Jarná 20, Žilina – budova 1. – 4. ročníka – 1. trieda SVETLUŠKY (prízemie budovy).
Čas podávania žiadostí:
V pondelok 11. mája a v utorok 12.mája dopoludnia v čase od 09,45 hod. do 11,45 hod.
V stredu 13.mája dopoludnia v čase od 09,45 hod. do 11,45 hod. a popoludní od 14,15 hod. do 16,00 hod.
V uvedenom čase Vás i Vaše dieťa privítame v triede, v ktorej dieťa v sprievode zákonného zástupcu spozná priestory, hračky a pomôcky triedy. Zároveň riaditeľka školy alebo poverený pedagogický zamestnanec preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Zákonné a ostatné podmienky prijímania detí do našej materskej školy prerokované na pedagogickej rade nájdete TU.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie TU.

 

2% z dane

Milí rodičia, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Ak sa budete rozhodovať o 2% Vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň! Nakoľko by sme chceli tieto peniaze použiť na podporu vzdelávania, učebné pomôcky a rekonštrukciu školského dvora. V roku 2017 sme začali spolupracovať s Nadáciou Spoločne pre región a touto formou chceme získať príspevky pre materskú školu a Vaše deti.
ĎAKUJEME :-)
Všetky potrebné informácie vrátane tlačív nájdete TU.