Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách

Vážení rodičia,
dňa 26.03.2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal rozhodnutie, ktorým v zmysle § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania.
Celé znenie rozhodnutia si prečítate TU.

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Vážení rodičia, na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR  zo dňa 12.03.2020 bude prevádzka materskej školy prerušená od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane. Celé znenie usmernenia nájdete TU.

Prerušenie prevádzky materskej školy z dôvodu preventívneho opatrenia

Váženi rodičia,
riaditeľka materskej školy oznamuje, že na pokyn zriaďovateľa Mesta Žilina v dňoch 12.3. a 13.3. 2020 prerušuje prevádzku materskej školy z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. Podrobnejšie informácie nájdete TU.
O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať na web stránke.

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Materskej školy Čajakova 4A, Žilina po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021.zapis deti
Termín podávania žiadostí: od 11. mája do 13. mája 2020.
Miesto podávania žiadostí: Základná škola, Jarná 20, Žilina – budova 1. – 4. ročníka – 1. trieda SVETLUŠKY (prízemie budovy).
Čas podávania žiadostí:
V pondelok 11. mája a v utorok 12.mája dopoludnia v čase od 09,45 hod. do 11,45 hod.
V stredu 13.mája dopoludnia v čase od 09,45 hod. do 11,45 hod. a popoludní od 14,15 hod. do 16,00 hod.
V uvedenom čase Vás i Vaše dieťa privítame v triede, v ktorej dieťa v sprievode zákonného zástupcu spozná priestory, hračky a pomôcky triedy. Zároveň riaditeľka školy alebo poverený pedagogický zamestnanec preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Zákonné a ostatné podmienky prijímania detí do našej materskej školy prerokované na pedagogickej rade nájdete TU.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie TU.

 

2% z dane

Milí rodičia, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Ak sa budete rozhodovať o 2% Vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň! Nakoľko by sme chceli tieto peniaze použiť na podporu vzdelávania, učebné pomôcky a rekonštrukciu školského dvora. V roku 2017 sme začali spolupracovať s Nadáciou Spoločne pre región a touto formou chceme získať príspevky pre materskú školu a Vaše deti.
ĎAKUJEME :-)
Všetky potrebné informácie vrátane tlačív nájdete TU.