Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prerušenie prevádzky školy

Riaditeľstvo Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina oznamuje, že v čase od 01.07.2019 – 31.08.2019 je prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu nadstavby budovy školy.
V zmysle Školského poriadku Materskej školy, Čajakova 4A Čl. 3 Organizácia v čase prázdnin, zriaďovateľ Mesto Žilina, poskytol zákonným zástupcom náhradné materské školy vo svojej pôsobnosti:
Materská škola, Gemerská 1772, Žilina (Vlčince),
Materská škola, Študentská 15/3, Žilina (Považský Chlmec)
Materská škola, Ku škôlke 196/11, Žilina (Zádubnie).
 
Upozornenie
Vzhľadom na rozsiahle rekonštrukčné práce v budove školy prevádzka materskej školy začne od 02. septembra 2019 v priestoroch Základnej školy, Jarná 20, Žilina. 
Čas prevádzky materskej školy zostáva od 06:30 hod. do 16:30 hod.
                                                                   
                                                                                                              Za pochopenie ďakujeme 

 

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Vážení rodičia,
riaditeľstvo materskej školy oznamuje že na základe rozhodnutia a usmernenia zriaďovateľa bude škola zabezpečovať prevádzku v čase letných prázdnin v termíne od 01. júla 2019 do 26.júla 2019 len pre prihlásené deti našej školy.
Celý oznam nájdete TU.
 
Usmernenie k organizovaniu letnej prevádzky od zriaďovateľa TU a na www.zilina.sk

Stravovanie predškolákov od 01.01.2019

V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude pre každé dieťa posledného ročníka, ktoré sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 € za každý deň.
 
V zmysle VZN Mesta Žilina č. 10/2017 je výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a  príspevok na režijné náklady v materskej škole  v sume 1,29 € na jeden deň. Vzhľadom k tomu, že dotácia je vo výške 1,20 €, zákonný zástupca uhradí rozdiel t.j. 0,09 € za jeden deň.

Informáciu od zriaďovateľa nájdete TU.

Odhlasovanie detí zo stravy ostáva v platnosti v zmysle školského poriadku materskej školy.
V prípade, že dieťa nebude odhlásené zákonný zástupca uhradí celú sumu za odobratý obed.
Preplatok za obdobie do 31.12.2018 bude vrátený na základe žiadosti zákonných zástupcov v mesiaci január 2019.
 
V prípade dotazov Vám budú poskytnuté odpovede a ďalšie informácie vedúcou školskej jedálne.